Osteotomia kolana

Oseotomia

Istnieje wiele technik i koncepcji leczenia osteotomicznego. Należy dokonać rozróżnienia pomiędzy technikami pośrednimi i bezpośrednimi, których wspólnym mianownikiem powinien być brak bólu podczas ich wykonywania. Terapia powinna koncentrować się na rozpoznaniu dysfunkcji somatycznych pacjenta i kategoryzacji ich na dysfunkcje pierwotne i wtórne. Leczenie powinno być jak najmniej inwazyjne, ukierunkowane na podstawowy problem pacjenta, co z kolei spowodowało kaskadę dalszych zmian w organizmie. Osteotomia kolana to zabieg zwykle bezbolesny, który przynosi oczekiwane rezultaty.

Najczęściej osteotomia sugeruje cotygodniową lub dwutygodniową terapię. W stanie ostrym częstotliwość terapii może wzrosnąć w niektórych przypadkach do maksymalnie dwóch tygodniowo. Po każdej terapii, bezwzględnie należy zrobić kilkudniową przerwę, aby organizm przystosował się do zmian napięcia jakie zaszły w ciele pacjenta podczas terapii. Ze względu na bardzo szerokie spojrzenie osteopatii na ciało, jego bezpośrednie i pośrednie powiązania, zakres wsparcia organizmu przez osteopatię jest rzeczywiście bardzo duży. Wspólnym mianownikiem różnych technik osteotomatycznych powinien być brak bólu podczas ich wykonywania.

About the author